Radiowizjografia

Aparat do wykonywania zdjęć rentgenowskich o wysokiej jakości obrazu przy minimalnej bardzo bezpiecznej dawce promieniowania.

Pantomograf

Urządzenie wykonujące panoramiczne zdjęcie jamy ustnej, zatok szczękowych

i stawów skroniowo żuchwowych. Pozwala zapoznać się ze stanem wszystkich 

zębów oraz otaczających tkanek.